پسنديده کي شامل ڪريو
 
پسنديده کان هٽائي ڇڏيو

روسي ڪيبورڊ translit

روسي ڪيبورڊ translit اوھان کي انگريزي ڪي بورڊ کي مٽائيندي سان روسي سيريلي مجازي ڪيبورڊ استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU